Spoločnosť Bitum je už viac ako 70 rokov popredným izraelským výrobcom tesniacich a izolačných produktov so sídlom v Haife.

Bitum vyvíja, vyrába a predáva vyspelé produkty, ktoré sa držia na čele trhu s tesniacimi a izolačnými materiálmi.

Od roku 1948, kedy spoločnosť Bitum zahájila činnosť, uviedla na trh rad inovatívnych a k životnému prostrediu ohľaduplných produktov pre stavebníctvo, ktoré sa stali novým štandardom v oblasti technických parametrov, efektivity využitia aj nízkych cien.

Tieto moderné produkty sa stali základom pre vstup na medzinárodné trhy a značné objemy týchto výrobkov sa už vyvážajú do približne 16 krajín po celom svete.

 

Životné prostredie

Mnoho ľudí o životnom prostredí a o jeho ochrane hovoria – Bitum jedná! Spoločnosť Bitum sa zameriava na vývoj a výrobu tesniacich a izolačných produktov, ktoré sú ohľaduplné k ľuďom i k životnému prostrediu, a to už dlhé roky.

Produkty na báze organických horľavých a nebezpečných rozpúšťadiel, ktoré spoločnosť Bitum vyrábala v minulosti, sú nahrádzané tesniacimi produkty na vodnej báze. Produkty na báze sklených vlákien a kamennej vlny, ktoré pri aplikácii aj užívaní vyvolávajú svrbenie a sú príčinou postupného poškodzovanie zdravia užívateľov a zákazníkov, sú nahrádzané produkty tepelnej a zvukovej izolácie na báze polyesterových vlákien, ktoré sú príjemné na dotyk.

Spoločnosť Bitum tiež v niekoľkých posledných rokoch investovala obrovské prostriedky do vybudovania moderných ekologických prevádzok, a razantne tak znížila úroveň znečistenia ovzdušia v dôsledku výrobných procesov.

S uspokojením spoločnosť Bitum zaznamenáva, že bezprostredné okolie jej výrobných prevádzok už nie je narušené znečistením spôsobeným jej výrobnými procesmi. Tak Bitum vďaka svojim “zeleným” produktom priamo aj nepriamo prispieva k ochrane životného prostredia.