Spoločnosť Bitum je popredným izraelským výrobcom tesniacich a izolačných produktov.

Bitum vyvíja, vyrába a predáva vyspelé produkty, ktoré sa držia na čele trhu s tesniacimi a izolačnými materiálmi.

Od roku 1948, kedy spoločnosť Bitum zahájila činnosť, uviedla na trh rad inovatívnych a k životnému prostrediu ohľaduplných produktov pre stavebníctvo, ktoré sa stali novým štandardom v oblasti technických parametrov, efektivity využitia aj nízkych cien.

Tieto moderné produkty sa stali základom pre vstup na medzinárodné trhy a značné objemy týchto výrobkov sa už vyvážajú do približne 16 krajín po celom svete.

Ako súčasť skupiny Delek Ltd. požíva spoločnosť Bitum výhod silného ekonomického zázemia jednej z popredných korporácií izraelskej ekonomiky. Akcie skupiny Delek Group sú obchodované na telavivskej burze TASE a podnik dosahuje ročný obrat vyše 8 miliárd $. Delek Group ovláda široké spektrum podnikov v Izraeli aj v zahraničí, vrátane benzínových a plynových čerpacích staníc, spoločnosti Delek Motors – licencovaného dovozcu vozidiel značiek Ford a Mazda, ropných a plynových ťažobných spoločností, biochemického priemyslu, realitných a hi-tech spoločností a zariadení na skladovanie benzínu (predtým spoločnosť “Pi-Glilot”).

Životné prostredie

Mnoho ľudí o životnom prostredí a o jeho ochrane hovoria – Bitum jedná! Spoločnosť Bitum sa zameriava na vývoj a výrobu tesniacich a izolačných produktov, ktoré sú ohľaduplné k ľuďom i k životnému prostrediu, a to už dlhé roky.

Produkty na báze organických horľavých a nebezpečných rozpúšťadiel, ktoré spoločnosť Bitum vyrábala v minulosti, sú nahrádzané tesniacimi produkty na vodnej báze. Produkty na báze sklených vlákien a kamennej vlny, ktoré pri aplikácii aj užívaní vyvolávajú svrbenie a sú príčinou postupného poškodzovanie zdravia užívateľov a zákazníkov, sú nahrádzané produkty tepelnej a zvukovej izolácie na báze polyesterových vlákien, ktoré sú príjemné na dotyk.

Spoločnosť Bitum tiež v niekoľkých posledných rokoch investovala obrovské prostriedky do vybudovania moderných ekologických prevádzok, a razantne tak znížila úroveň znečistenia ovzdušia v dôsledku výrobných procesov.

S uspokojením spoločnosť Bitum zaznamenáva, že bezprostredné okolie jej výrobných prevádzok už nie je narušené znečistením spôsobeným jej výrobnými procesmi. Tak Bitum vďaka svojim “zeleným” produktom priamo aj nepriamo prispieva k ochrane životného prostredia.

História

1948

Spoločnosť Bitum Chemical Industries založil v roku 1948 v Haifskom zálive pán Ben-Zion Dishon, inžinier priemyselnej chémie, ktorý už predtým v Izraeli založil niekoľko iných gumárenských a bitumenových prevádzok. V prvých rokoch sa spoločnosť Bitum sústredila na výrobu bitúmenových materiálov, ktoré boli využívané ako tesniace hmoty pri veľkých izraelských projektoch, medzi inými napríklad pri stavbe “Národného vodného privádzača”, ktorý privádza vodu zo severu na juh Izraela.

1961

Významný obrat v podnikaní spoločnosti Bitum nastal v roku 1961, kedy 60% jej akcií získala skupina DELEK Ltd., najväčšia ropná spoločnosť v Izraeli, a ovládla ju. Názov Bitum sa zmenil na “Bitum Petrochemical Industries Ltd.”.

1985

V roku 1985 otvorila spoločnosť Bitum svoju prvú továreň na výrobu emulzií, ktorá jej umožnila vstúpiť ako významný dodávateľ na trh s materiálmi pre povrchy vozoviek. V nasledujúcich rokoch sa spoločnosť Bitum zamerala na rozsiahly výskum a vývoj v oblasti tesniacich materiálov pre aplikáciu za studena a v tomto významnom a rozvíjajúcom sa segmente trhu získala pozíciu popredného producenta, rovnako ako u ďalších tmelov pre stavebný trh. V posledných rokoch rozšírila spoločnosť Bitum svoju pôsobnosť aj do oblasti tepelnej a zvukovej izolácie a predstavuje pokrokové technológie a materiály, ktoré sú ohľaduplné k užívateľom ik životnému prostrediu.

2008

V tomto roku bol oficiálne prvý krát dovezený a použitý certifikovaný hydroizolačný materiál Bitum Flexigum na hydroizoláciu podzemnej časti budovy na Mostovej ulici č.4 v Bratislave. Výška zvislých izolácií bola cca 4,5 metra a celkovo sa použilo 7.000 kilogramov materiálu. Do dnešného dňa správca budovy nezaznamenal jediný priesak aj napriek tesnej blízkosti Dunaja.

 

Súbežne s rozsiahlou činnosťou na poli tesniacich a izolačných materiálov v Izraeli začala spoločnosť Bitum v rámci svojej obchodnej stratégie, ktorej cieľom je prenikať na ďalšie trhy a rozširovať svoju pôsobnosť v zahraničí, svoje sofistikované produkty tiež vyvážať do rôznych lokalít po celom svete.