BTI - 450

Technické špecifikácie:

  • Hrúbka: 70mm
  • Váha polyesterových vlákien (g/m²): 450
  • R – termálna odolnosť podľa ASTM C – 236 štandardu (M²K/W):  BTI čisté a bez prachu: R = 3.7
  • BTI pokrytá hrubou vrstvou prachu: R= 2.4
  • Odolá voči ohňu podľa izraelského štandardu 755 a nemeckého štandardu DIN 4102: B2.2.2