Skupina produktov na pevnostné injektáže staticky oslabených múrov a stropov.

 

Pri statickom spevňovaní muriva je možné použiť injektovanie. Pomocou špeciálnych materiálov, vyhovujúcich technickým požiadavkám, dokážete zabezpečiť spoľahlivé spevnenie muriva. V týchto prípadoch sa vyžaduje vysoká technická znalosť problematiky ako aj bohaté skúsenosti. Spevňovanie muriva sa čoraz častejšie používa v oblasti sanácie starých budov. V týchto prípadoch treba zohľadňovať špecifické zvláštnosti objektov ako napr. statické a dynamické zaťaženia a z nich vyplývajúce pohyby, prienik vody pri prácach a pod. Podobný postup sa používa aj pri horizontálnej uzávere, predovšetkým vo vínnych pivniciach. Touto technológiou sa aplikuje pod tlakom injektážny materiál do trhlín, muriva, betónov, zeminy, štrkov, pieskov  a pod. alebo do vopred predvŕtaného podkladu.

V súčastnosti sa používajú pevnostné injektážne materiály na báze živíc, kryštalické emulzie alebo mikrocementy.

                                                                                              

Pripravujeme pre rok 2017.